Toppbilde for Arrangementssiden

Åpent informasjonsmøte opprettelse av oppvekstsenter sør for Baddereidet

Arrangør: Partiene SV, SP, H og Frp

6/06/2024 - 6/06/2024

Starter 18:00

Beskrivelse

Til møtet er styreleder i LUFS – Landslaget for nærmiljøskolen, Dag Audun Eliassen invitert. Han vil kunne svare på spørsmål og bringe inn erfaringer fra deres arbeid opp mot nærskoler i hele landet.

Vi håper flest mulig har anledning til å møte for å stille spørsmål, diskutere og komme med forslag til løsning for et skole- og barnehage tilbud som sikrer bosetning og gjør det attraktivt å bosette seg i de sørlige delene av Kvænangen.

Enkel servering. Alle er velkommen.