Kvænangen kommune ligger på 69 grader nord i Troms og Finnmark fylke. Navnet kommer av folkenavnet kven og de norrøna ordet angr som betyr fjord. Kvænangen ble opprettet i 1863 som egen kommune ved utskilling fra Skjervøy. I dag (2021) har kommunen 1170 innbyggere, med bosettelse spredt rundt bygdene Sørstraumen, Jøkelfjord, Seglvik, Reinfjord, Valanhamn, øya Spildra og kommunesentret Burfjord. Befolkningen er en rik blanding mellom kvener, nordmenn, samer og innflyttere fra flere deler av verden. 

Natur

Naturen i Kvænangen gir en det meste man kan ønske, den tilbyr både fjell, sjø, skog og mark. Kommunen er et populært utfartssted for folk i omkringliggende kommuner, og har en forholdsvis stor andel fritidsboliger. 

Kvænangstindene er et viktig landemerke som ses over nesten hele kommunen. Øksfjordjøkelen, som er den eneste isbreen i Europa som kalver rett i sjøen, finnes også i Kvænangen. Sørstraumen er Nord-Europas nest sterkeste malstraum, som tiltrekker mange fiskere til kommunen. Det finnes også ikke mindre enn tre lakseførende elver i området og flere landskapsverneområder som byr på unikt dyre- og fugleliv.

Kvænangen byr også på midnattssol fra midten av mai til slutten av juli, og mørketid fra slutten av november til midten av januar. Nordlys er også vanlig i kommunen på vinterstid.  

Næringsliv

Næringslivet har høy andel offentlige arbeidsplasser og består ellers i stor grad av små bedrifter fordelt på næringsveier som vist i figuren over. Fiskeoppdrettsnæringen har den høyeste andelen sysselsatte i det private næringslivet. Turistnæringen er i vekst og har bortimot blitt fordoblet de siste 5 årene, og baseres mest rundt opplevelser og friluftslivsaktiviteter. 

I løpet av de siste årene har tallet på arbeidsledige sunket, og er nå nede i 2,2 % av yrkesaktive i kommunen (2020).

Fritid og kultur

I Kvænangen er det et mangfoldig tilbud av kultur- og fritidsaktiviteter, til barn fra barnehagealder og voksne. Det finnes mange foreninger og lag som tilbyr ulike aktiviteter, alt fra ski til pistolskyting, og andre sosiale eventer. Kulturskolen har et bredt tilbud, hvor kor, teater og korps er blant de mange tingene man kan velge mellom. Kommunen har også et kvensk og samisk kompetansesenter som driver med språkopplæring og andre kulturelle aktiviteter for folk i alle aldre.  

I Burfjord ligger en nybygd flerbrukshall, der man kan være med på organiserte sportsaktiviteter eller man kan søke om tildeling av egen time.  

For den som liker at være ute i naturen finnes det mange ulike aktiviteter hele året:

  • Ski turer, både i løype eller i urørt natur.
  • Snøscooterkjøring på offisielle løyper, der man også kan leie hytte på veien eller overnatte i telt eller lavvo. 
  • Turer til fots langs fjordene, i skogen eller på fjelltopper.
  • Gode muligheter for fisk- og jakt året rundt.