Vi etterstreber følgende

  • å oppfylle kravene til AA WCAG 2.0 i størst mulig grad
  • tilpasse oss universell utforming når vi gjør nye oppdateringer av nettsiden

Dette gjør vi

  • Universell utforming er en del av daglig forvaltning og videreutvikling av nettstedet. 
  • Vi skal rette opp WCAG-feil så raskt som mulig, dersom vi oppdager feil.
  • DIn tilbakemelding vil hjelpe oss å gjøre nettstedet mer tilgjengelig.

Gi beskjed om noe ikke virker

Dersom du opplever problemer med å bruke nettsiden vår kan du ta kontakt med oss på følgende e-post@kvaenangen.com

Denne nettsiden oppfyller ikke alle kravene til tilgjengelighet (se rapport i lenke i neste avsnitt), men vi skal endre disse så snart vi kan.

Lenke til egenerklæring

https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/da750814-9c2b-4512-a51b-b1c8879dcc47