Etableringskurs og mentorordning

Prosjektnavn

Etableringskurs og mentorordning

Toårig prosjekt

Om prosjektet

Målet med prosjektet er å lage en prosedyre for integrering av innvandrere fra Ukraina i arbeidsmiljøet spesifikt for små kommuner. Kvænangen har 1200 innbyggere der trenden er at antall innbyggere går litt ned for hvert år. Spesielt derfor er det nødvendig å lage en velfungerende integreringsplan for innvandrere med langsiktig effekt. Vi vet av erfaring at en rekke andre utkant-kommuner har samme type utfordringer. Nå ønsker vi å kunne snu denne trenden og at flere blir boende. Allerede i løpet av prosjektets gjennomføringsperiode, vil vi også kunne dele våre erfaringer med andre kommuner. 

Prosjektleder

Kvænangen Næringsfabrikk

Økonomi av prosjektet

Vi brukte 108 000 kroner i november og desember 2023.

Vi fikk 400 000 kroner i støtte fra IMDi-programmet – Innovative løsninger i introduksjonsordningen

Kvænangen kommune bidro med 150.000 kroner i egenfinansiering.

Det meste av budsjettet overføres til 2024.

Prosjektutførelse

Vi anerkjente viktigheten av å utarbeide programmet for innvandrere fra Ukraina i samarbeid med norske fagpersoner som også kjenner virkeligheten i livet og arbeidet i Ukraina og er tospråklige norsk – ukrainsk.

Det andre rammeverket vi bestemte oss for var å bygge opp programmet helt fra starten på en inkluderende måte og følge beslutninger tatt i fellesskap med alle deltakerne. Å alltid ha rom for alles tilbakemeldinger og kommentarer.

Derfor delte vi opp programmet i tre deler:

1. Introduksjon. Vi inviterte tre etablerte forelesere til å presentere seg og holde sitt første foredrag om norsk arbeidsliv og deres kompetanse og erfaring.

2. Vi evaluerte denne første delen av prosjektet og besluttet i fellesskap å invitere én foreleser til et intensivt tredagers etableringskurs gjennomført personlig med hele deltakergruppen.

Kursforberedelse: Individuelle en times nettmøter med hver av deltakerne.

Kurset ble gjennomført 18. – 20. desember.

Videreføring av dette kurset er planlagt som individuelle møter i løpet av februar og mars 2024. Foreleser vil følge opp hver enkelt deltakers planer om å åpne egen virksomhet.

3. I løpet av november gjennomførte vi også en 2-dagers workshop – mentorprogram. Siden de fleste programdeltakerne (8 personer) er interessert i å jobbe med mat, inviterte vi en kokk fra en anerkjent hotellrestaurant i Kvænangen til å forberede en to-dagers skreddersydd workshop. Workshop inkluderte evaluering av forretningsplaner til deltakerne og deres ferdigheter. Markedsprognose. Foredrag og praksisbasert workshop om råvarer, produkter og matlaging i Nord-Norge.

Gjennom dette etablerte programmet ga vi deltakerne et godt grunnlag for å forstå de norske detaljene rundt arbeidskultur og næringsliv.

I 2024 ønsker vi å videreføre programmet med særlig fokus på hva Kvænangen har å tilby. Bli kjent med lokale bedrifter. Målet er å forberede deltakerne i programmet til å starte arbeidspraksis og potensiell ansettelse eller å åpne og drive egne bedrifter innen kort tid.

Opplevelser – Hva har prosjektet lykkes med?

Programmet vårt var motivert av erfaring vi fikk fra å tilbringe mer tid med flyktninger fra Ukraina som kom til kommunen vår. Lytte til deres erfaringer, og prøve å være maksimal hjelpsom helt fra starten, da de første innvandrerne kom tidlig etter krigens utbrudd. Vi visste at det var nødvendig å gjøre litt ekstra i en liten kommune som vår. Fra nyheter fra andre storbyer kunne vi lese om innvandrere fra Ukraina som klarte å få anerkjennelse, åpne små ravioliproduksjoner, bake fra hjemmekjøkkenet, åpne manikyrtjenester. Samtidig merket vi blant innvandrere i Kvænangen en sterk motivasjon for å finne en mulighet til å jobbe også.

Allerede da vi begynte å diskutere det mulige programmet, kunne vi observere en positiv holdningsendring. Plutselig begynte mulighetene å åpne seg, meg mer realistisk. Så fra den første følelsen flyktninger hadde – «det er ingenting her for oss, vi må flytte til en større by» ble, «wow, vi visste ikke om dette, det er interessant».

De første, inviterte foreleserne var veldig inspirerende. Vi inviterte Anastasia Antonyk, som også holdt åpningsforedraget noen uker tidligere på UAccelerate-seminaret i Oslo. Hun kunne delta på nett, og vi kunne bruke den flotteste forelesningssalen i kommunen vår. Alle var fokuserte og vi hadde en veldig empatisk start på programmet vårt.

Vår andre foreleser Max Gouchan viste seg å være svært behjelpelig med å følge opp neste forelesning. Han kom til Norge med foreldrene da han var liten. Familien kom fra Murmansk. Han gir nå bedriftsveiledning, og har selv åpnet og ledet flere oppstartsbedrifter i Norge og utlandet. Han fikk umiddelbart stor respekt fra deltakerne, selv om de i utgangspunktet var litt skeptiske til at han var født i Russland. Max snakker russisk, men hans sympatier er definitivt med alle ukrainske flyktninger. Han bygget et introduksjonskurs skreddersydd til akkurat det deltakerne trengte og ba om.

Etter et introduksjonsforedrag med hele gruppen, hadde alle deltakerne et én times individuelt nettmøte med Max. Så noen uker senere i desember kom han personlig til Kvænangen med et tett tredagers kurs. Stemningen var konsentrert og deltakerne omtalte det på en positiv måte.

På dette etableringskurset inviterte Max en norsk-ukrainsk regnskapsfører og tre ukrainere som nylig hadde kommet til Norge, men som allerede hadde lykkes med å åpne egen virksomhet. Under disse møtene beskrev de hva de gjør, og omstendighetene for å etablere seg. Og vi i salen kunne stille spørsmål og utveksle kontakter til senere.

Max forhandlet også frem 6 måneders gratis tilgang til å bruke Fiken og ett års gratis hosting av deltakernes egen nettside. Dessuten gratis bruk av Canva-programvare de første månedene.

Den siste av våre innledende forelesere var Maria Aarekol. Hennes verdifulle bidrag var knyttet til bruken av Innovasjon Norge-støtte. Selv kom hun til Norge 7 år tidligere. Hun giftet seg og jobber med muligheter for å bygge og drive økologiske selvbetjente hotellopphold på egen eiendom i Norge. Hun er foreleser med bakgrunn fra økonomi og næringsliv. Hun etablerte også et selskap som produserer cider.

Under programmet vårt arrangerte vi også en to-dagers workshop for deltakere som har bestemt seg for å jobbe med mat. En person som vil lage shawarma og ha en foodtruck, en annen som vil produsere ukrainske dumplings, bake søtsaker, eller noen som vil åpne en kafé med et daglig lunsjtilbud.

Kokken som forberedte denne workshopen er anerkjent for å ha jobbet på en fremragende hotellrestaurant i Kvænangen. Han har et talent for å være en god lytter og også veilede deltakere på workshopen på en motiverende måte. Han delte sin erfaring og kunnskap og vi fikk alle positive og nyttige innspill.

I tillegg til programmet med foredragsholdere, seminarer og workshops, starter vi også kartlegging av markedet i hele november og desember. Å se responsen blant innbyggere i Kvænangen for å være kunder i et nyetablert renholdsselskap drevet av to deltakere i programmet. Eller hvem som blir fremtidig kunde i pedikyr- og manikyrsalongen. Ved å spre ordet klarte vi allerede å få to personer ansatt på heltid på et lokalt hotell som renholdere.

En svært viktig ting vi nå ser som en konsekvens av programmet er at politikere og allmennheten i Kvænangen blir mer kjent med de ukrainske nykommerne. Stadig flere lokale forstår at de kan være behjelpelige i integreringsprosessen.

Hva var utfordrende?

Noen ganger kan det være utfordrende å lage et program for mennesker med så ulik bakgrunn. I vårt tilfelle, siden vi oppfordret alle til å ha lik innvirkning på hvordan programmet skulle fungere, tror jeg vi klarte å overvinne problemer med å inkludere alle i de meningsfulle aktivitetene og læringen. Hele programmet var fleksibelt nok, selv forelesere hadde ikke bare med seg ferdige forelesninger, men innholdet i deres bidrag var å følge gruppens interesser. Vi hadde alltid lang tid til å evaluere hvert trinn i programmet, gi tilbakemelding til hverandre. Slik brukte vi hver påminnelse, hver klage, observasjon eller forespørsel positivt. Gruppe med deltakere var ikke bare passive lyttere, men vi skapte mer en engasjert gruppe mennesker.

God praksis

Vi anbefaler våre samarbeidspartnere:

Max Gouchan, Anastasia Antonyk og Maria Aarekol.

Det var givende å få dem til å jobbe med oss. Deres erfaring, kunnskap og empati er uten sidestykke.

De har alle mange kontakter i yrkeslivet i Norge og det å være tospråklig er svært viktig.

Vi anbefaler også å inkludere deltakende personer selv i å bygge et program. Å bygge en horisontal struktur hvor alles mening er viktig.