Toppbilde for Arrangementssiden

Årsmøte: Badderen Bygdelag

Arrangør: Badderen Bygdelag

Beskrivelse

Onsdag 20 Mars kl. 19 avholder vi årsmøte for for alle som vil komme på Badderen samfunnshus.

Saker
Vi ønskes velkommen av leder.
• Årsmelding 2023
• Regnskap 2023
• Planlagte aktiviteter for 2024
• Valg
• Eventuelt
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet meldes til leder Linda Rygh innen 10.3

På møtet blir det servert pølser, brus, kaffe og noe godt til alle som kommer.

Det blir også loddtrekning av to premier blant oppmøtte betalende medlemmer

Vil du støtte Badderen Bygdelag? ????
Familiemedlemsskap kr. 100, med fordeler, som blant annet rabatt på leie av grendehuset.
Kontonummer 4740.10.44724 eller via Vipps til nr. 514258