Toppbilde for Arrangementssiden

BYGDEKINO: Lengsel etter nåtid

Arrangør: Arrangør: Kvænangen frivilligsentral og Bygdekino

Beskrivelse

BYGDEKINO TORSDAG 07.12 kl. 20.00

I «Lengsel etter nåtid» følger vi en ung kvinne som prøver å finne sin egen vei i livet til tross for sterke opplevelser under 2. verdenskrig. Hele Finnmark og Nord-Troms blir lagt i ruiner. Befolkningen i landsdelen drives på flukt, familier splittes, alt går i oppløsning. I en poetisk fabel-lignende reise gjennom drøm, minner og traumer søker kvinnen å finne sin egen fred og frihet. Filmen skildrer krig som en tilstand og en lengsel mot en bedre nåtid.

Filmregissør Knut Erik Jensen, født 08.10.1940, overlevde den 2. verdenskrig. Tyskernes «Brente jords taktikk» la all infrastruktur øde. Knut Erik og hans familie ble tvangsevakuert. I Honningsvåg, hans fødeby, sto kun kirken igjen. Han tilbrakte tiden fra høsten 1944 til 1957 i tyske brakker som flyktning i eget land. Men han fant sin egen vei i livet gjennom universitets studier i historie, fransk, russisk og filmstudier på London International filmschool i 1972. Siden da har filmspråket med alle dets muligheter vært hans hoved domene. Gjennom eksperimentelle kortfilmer, dokumentarer og spillefilmer – til sammen godt over 120 titler, har han utviklet sitt eget personlige filmuttrykk. Han har undervist som professor i film- medievitenskap ved forskjellige lærersteder i inn- og utland. For sin innsats for norsk film har han bla fått Æres Amanda, og er utnevnt til St Olavs Orden Ridder av 1. klasse. Ellers prøver han og forstå hvorfor MENNeskeheten må gå til krig.