Toppbilde for Arrangementssiden

Folkemøte om vindkraft: Troms Kraft og Ymber

Arrangør: Troms Kraft og Ymber

Beskrivelse

Gjennom mulighetsstudien for kraft- og industriutvikling ønsker Troms Kraft og Ymber å lytte til innspill fra kommunene, reindrifta og innbyggerne før et planområde for vindkraftutbygging besluttes og utredes. Nå inviteres innbyggerne i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen til folkemøte.