Toppbilde for Arrangementssiden

Forskningsdagene: Hvorfor er energi og klima helt avgjørende for oss i nord?

Arrangør: Forskningsdagene i Nord-Troms

Beskrivelse

Hvordan vil fremtidens klima arte seg i nord når den generelle overskriften for fremtiden er «varmere, våtere og villere»?

Paul Wassmann, prof. emeritus ved UiT Norges Arktiske Universitet, forklarer deg hvorfor energi i form av mat, klima og brensel spiller en avgjørende rolle for menneskeheten. Særlig for oss i det høye nord.

I foredraget «Hvorfor er energi og klima helt avgjørende
for oss i nord?» vil Wassmann blant annet gi oss mer kunnskap om:

– Hvordan energi i form av mat, klima og brensel spiller en avgjørende rolle for menneskeheten
– Hvorfor de globale klimaforholdene har gått fra å være overraskende stabile til å bli begrenset uforutsigbar
– Hva det er som gjør at det kan leve folk i Nord-Norge og på Svalbard?
– Hvordan vil klima og artene i nord se ut i framtida?
– Hvordan vil havbruk og fiskeri se ut etter når klima blir varmere?
– Hvordan skal vi hente ut energi fra vannkraft, skog- og jordbruk om 10-15 år?

Dette er et interessant foredrag som adresserer spennende spørsmål innen forskning, samfunn og politikk.

Tid: Kl. 19.00
Sted: Møterommet Jyppyrä på Halti, Nordreisa

Arrangementet er gratis og åpent for alle som er interesserte i energi og klima.

Bli med på Forskningsdagene i Nord-Troms!