Toppbilde for Arrangementssiden

Giellavahkku Návuonas / Samisk språkuke

Arrangør: Burfjord Sámi Travel

Beskrivelse

26.10.23, Flerbrukshuset i Burfjord

  • Kl. 14.00 – 16.00: Matservering
  • Kl. 16.00 – 18.00: Foredrag om samisk stedsnavn i Kvænangen ved Kaisa Helander

Bures boahtin / Velkommen

Facebook
Instagram