Toppbilde for Arrangementssiden

Gruveseminar Kvænangen

Arrangør: Naturvernforbundet

Beskrivelse

Sted: Badderen Samfunnshus, Badderen.

Hovedprogrammet legges til lørdag. Søndag blir det naturgledetur hvor man også vil undersøke områder hvor mineralleting har pågått.

Overnatting kan bestilles her: https://kvaenangen.com/bedrift/sekkemo-camping/

Facebookevent trykk her.

Lørdag 25. juni

kl. 14:00: Politisk ledelse i Kvænangen: Naturen og samfunn i Kvænangen. Hvem vil starte gruvedrift?

Kl. 15:00: Norden Crown Metals: Elisabeth Sanne and Johannes Holzäpfel: 

Introduksjon av selskapet og deres perspektiv og planer i Kvænangen.

Kl. 15:30: Matpause

Kl. 15:45: Svein Lund, forfatter og naturverner: Gruvedrift i et globalt perspektiv.

Kl. 16:45: Joakim Sandvik Gulliksen, Naturvernforbundet: Gjenvinning av metaller – situasjon i dag, barrierer og muligheter.

Kl. 17:00: Pause

Kl. 17:15: Styreleder Spalca reinbeitedistrikt Per Anders Bals og Johan Ante Bæhr: Hva skjer i Spalca?

Kl. 17:45: Anders Eira, Protect Sápmi: Fosendommen og inngrep i andre samiske områder.

Kl. 19:15: Paneldebatt, Blant andre kommer Hans Ole Eira fra sametinget. Mer info kommer.

Kl. 20:00 Avslutning Deretter musikk og sosialt samvær.

Søndag 26. juni

Kl. 11:00 Fottur til området ved Ruossavarre der mineralleiting pågår og gruvedrift er planlagt, 3 – 5 km hver veg. Vi starter fra parkeringsplass i Kjækan og turen går langs en gammel kjøre/anleggsvei. Første del av veien er bratt. Deretter er terrenget ganske flatt og lett å gå. Du finner mer informasjon her:
https://naturvernforbundet.no/troms/

Sist oppdatert 22.06.22
Følg med på nettsiden til naturvernforbundet for ev endringer i programmet.

Facebook
Instagram