Toppbilde for Arrangementssiden

Gudstjenester i julen

Arrangør: Kvænangen Menighet

24/12/2023 - 31/12/2023

Beskrivelse

  • 24.desember kl. 14.30 

Julaftensgudstjeneste i Burfjord kirke 

  • 24.desember kl. 16.00 

Julaftensgudstjeneste i Sekkemo kirke 

  • 25.desember kl. 11.00 

Gudstjeneste med nattverd i Burfjord kirke 

  • 25.desember kl. 13.00 

Gudstjeneste med nattverd i Sekkemo kirke 

  • 31.desember kl. 17.00 

Gudstjeneste med skrifte og nattverd i Sekkemo kirke