Toppbilde for Arrangementssiden

Kurs- tilskuddsportalen

3/05/2023

Starter 19:00

Beskrivelse

Trenger du inspirasjon og tips til hvor og hvordan du kan søke om tilskudd?

Kvænangen kommune inviterer, i samarbeid med Tilskuddsportalen, til inspirerende kurs i bruk av nettstedet Tilskuddsportalen.

Kurset er rettet mot frivillige lag og foreninger i kommunen.

Dato: 3.mai 2023
Påmelding: Kathrine Lise Pedersen, Kathrine.Pedersen@kvanangen.kommune.no, tlf: 40405627 / Reidar Eilertsen-Wassnes, reidar.wassnes@kvanangen.kommune.no

Kurset holdes av Øyunn Iversen fra Tilskuddsportalen.

Bruk av Tilskuddsportalen og deltakelse på kurset er gratis for frivillige lag og foreninger registrert med adresse i kommunen.
Portalen har tilgang til mer enn 2700 tilskudd, og er et verktøy for å finne frem i «tilskuddsjungelen».

Tema som blir diskutert:
– hvordan finne aktuelle tilskudd å søke på
– forslag til utforming av søknader
– siste nytt om tilskudd og frister
– dele informasjon og lære av hverandre
I kurset legger vi vekt på å bygge opp motivasjon til å søke tilskudd, og videre til å arbeide strategisk og langsiktig.
Vi viser hvordan Tilskuddsportalen praktisk kan brukes som et effektivt støtteverktøy, og vi tar også opp metodikk i arbeidet og i utforming av søknader.

Kurset er aktuelt for alle som ser på mulighetene for å søke tilskudd til sine prosjekter og ideer.