Toppbilde for Arrangementssiden

Nullvisjon skredulykker

Arrangør: Politiet, UiT/ Center for Avalanche Research and Education/UiT, Snøskredvarslene/NVE og representanter fra reiselivsnæringen

4/03/2024 - 30/04/2024

Beskrivelse

Over halvparten av alle skredulykker på toppturer i Norge skjer i Troms, og i 2/3 av disse er utenlandske turister involvert. De forrige to sesongene var alle åtte som omkom på topptur i Troms utenlandske turister. Dette er en økende utfordring for fylket og landsdelen som ser en stadig vekst i reiselivet, og spesielt i målgruppen utenlandske topptur turister.

Politiet deltar i et prosjekt sammen med UiT/ Center for Avalanche Research and Education/UiT, Snøskredvarslene/NVE og representanter fra reiselivsnæringen med målsetting å redusere antall skredulykker i fjellene våre. Topptur-sesongen er i gang og gjennom prosjektet “Nullvisjon skredulykker” er det utarbeidet en rekke forebyggende tiltak som nå iverksettes.

Mandag 4.3.24 lanserte prosjektet disse tiltakene for å redusere antall snøskredulykker:

I appen er mange kjente skiturer lagt inn, kvalitetssjekket og skred-klassifisert. Det er tegnet inn den beste ruten opp og klassifisert turen i forhold til hvor krevende terreng den går i, fra enkelt til ekstremt skredterreng. Tilgang til appen får du enklest gjennom denne nettsiden: https://nordnorge.com/en/safer-ski-touring/

  • Guidemøte – Lyngenregionen, hver kveld kl. 1830

Alle sertifiserte guider som kommer til Lyngen, er invitert til å delta på digitalt kveldsmøte om snøskred og skiturer. Møtet vil holdes av en lokal guide hver kveld i hele mars og april. Formålet med møte er at alle guider kan få delt informasjon om skred og føre-forholdene, slik at de kan komme frem til de tryggeste og beste turene for den neste dagen. Den lokale guiden vil oppsummere møte i en observasjon som deles i varsom appen og på regobs.no. https://nordnorge.com/en/online-guidemeetings/

  • Økt kvalitet på snøskredvarslene i regionen

Snøskredvarslingen øker antall observasjoner i Lyngen-området i perioden mars-april. Dette vil bedre kvaliteten på snøskredvarsel på Varsom.no, i tillegg til guide-møtene. Oppsummering fra daglige guidemøter legges på Varsom.no, på regionalt snøskredvarsel for Lyngen. https://www.varsom.no/

  • Bedre og mer målrettet informasjon

Nordnorsk Reiseliv har etablert en plattform for viktig informasjon til folk som skal på topptur i Norge (Safer Ski Touring). Både informasjon om Varsom.no, appen topptur.guide og guidemøte i Lyngen finnes her. https://nordnorge.com/en/safer-ski-touring/

I tillegg er det laget to flyers som distribueres på flere flyplasser, til lokale reiselivsselskaper og i tillegg til steder der folk på topptur møtes. Den ene flyeren gir generell info om Varsom.no mens den andre også informerer om guidemøtet.

Politiet understreker likevel at alle som skal ferdes i skredterreng må gjøre selvstendige vurderinger, lese hele skredvarselet på Varsom.no, forstå skredproblemet som omtales og planlegge turen utfra rådende forhold.

Troms politidistrikt ber om hjelp til å dele denne informasjonen til utlendinger som skal på skiferie til Nord-Norge og Troms.

Velkommen til Troms og god tur ????