Toppbilde for Arrangementssiden

Seminar om etablering av Árres Verddeguovddàš

Arrangør: Árres AS 

12/03/2024

Starter 10:00

Slutter 17:15

Beskrivelse

12.mars blir det seminar om etablering av Árres Verddeguovddàš på Àrres næringshage.

Det kommunale selskapet Árres AS arbeider for å etablere et verddesenter for reindrift og kyst. Dette er inspirert av villreinsentrene på Dovre og Hardangervidda. Senteret planlegges i et samarbeid med sommerbeitedistrikt i Kvænangen, Kvænangen kommune og verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen.

Påmelding innen 05.mars på grunn av matbestilling!

PROGRAM

 • 10:00 – Velkommen – Ragnhild Enoksen – Styreleder Àrres A/S og Nils M. Utsi, – Prosjektleder i Àrres verddeguovddàš. Hvorfor ÀRRES VERDDEGUOVDDÀŠ?
 • 10:30Kvænangen – Hvordan samer og reindrift ble en kommunal belastning og en nasjonal salderingspost. En historie om lokalt samarbeide og offentlig uforstand – Ivar Bjørklund – professor emeritus i kulturvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Tromssa/Romssa/Tromsø.
 • 11:15Praktisering av sjøsamisk birgejupmi – en samisk forvaltningspraksis – Solveig Joks – Vuosttašamanuensa/Associate Professor – Sàmi allaskuvla – Sàmi University of Applied Sciences, Kautokeino.
 • 11:45Verddevuohta som et virkemiddel for å styrke lokalsamfunnet – Ellen Marie Jensen, PhD i samfunnsvitenskap og humanoria.
 • 12:15 – Erfaringer med verddeturnering – Anne Berit Bæhr – Verddeturneringens bidrag til å fremme samarbeid og vennskap.
 • 12:45 – Lunsj.
 • 13:45Verddevuohta av verdi for kystbefolkningen? Hva betyr verddevuohta for kommunikasjon, samarbeid og vennskap? I dag og i framtiden – Valter Olsen – styremedlem Àrres A/S
 • 14:15Forventinger og gjensidige fordeler med godt samarbeid mellom reindrifta og lokalbefolkningen i hverdagen – Berit Anne Sara Triumf – Àbboràšša reinbeitedistrikt
 • 14:45Verdier i et samisk felleskap- verddevuohta – Sametinget – Berit Marie P.E.Eira – Sametingsrådet
 • 15:15 – Kai Petter Johansen – Ordfører Kvænangen kommune
 • 15:45 – Anders S Buljo – Ordfører Kautokeino kommune
 • 16:15 – Refleksjon og diskusjon – alle: Hvordan kan verddevuohta, reindrift og kyst – sammen for framtida implenteres i forvaltningen? Hvordan kan verddevuohta revitaliseres, og komme inn i forvaltningen både med tanke på tiltak og som grunnlag for å realisere verddevuohta?
 • 17:15 – Takk for nå. Vi spiser middag i kantina.