Toppbilde for Arrangementssiden

Sorgens mange uttrykk – forebygging og håndtering

Arrangør: Kvænangen menighet

Beskrivelse

Burfjord kirke 09.april kl. 18-19.

Foredrag og samtale med diakonal medarbeider Torill Solli.

«Sorgens mange uttrykk – forebygging og håndtering» handler om hvor ulike – OG like – vi mennesker er når sorgen rammer oss.

Ulike; fordi vi reagerer forskjellig på tap av den som har stått oss nær; både i oppførsel og tid.

Like; fordi alle mennesker har grunnleggende behov som mening i livet, tilhørighet og fellesskap.

Torill Solli er religionshistoriker med tilleggsutdanning i psykologi og diakoni.

Hun er 64 år, er gift med Frank og har to voksne sønner. Hun bor i Skien, men arbeider i et vikariat som diakonal medarbeider i Alta og Talvik menigheter fram til midt i juni 2024.

Velkommen!