Toppbilde for Arrangementssiden

Temakveld Geologi

Arrangør: Reisa nasjonalpark and Arktisk Geotek

8/12/2022

Starter 19:00

Slutter 20:00

Beskrivelse

Bli med og få et innblikk i Nordreisas spennende geologiske historie fra utvalgte geosteder i Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde.

Arktisk Geotek med sin kunnskap og kompetanse holder et populærvitenskapelig foredrag om lokalgeologi i Nordreisa.

Noen av temaene for kvelden er:
• Prosjektet «Geologisk mangfold i Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde».
• Isens tilbaketrekning i Nord-Troms etter siste istids maksimum med spesielt fokus på Reisafjorden-Reisadalen.
• Hvordan preger geologien vår hverdag og hvordan kan denne kunnskapen benyttes?

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det blir enkel servering.

Påmelding på e-post til info@reisanasjonalpark.no, siden det er begrenset med plasser. Oppmøte på Halti – Formidlingsrommet Jyppyrä

Velkommen!

Temakveld Geologi