Toppbilde for Arrangementssiden

Tilskuddskurs for lag og foreninger

Arrangør: Kvænangen Kommune og Kvænangen Frivilligsentral

Beskrivelse

Kvænangen Kommune og Kvænangen Frivilligsentral invitere frivillige lag og foreninger til populært og inspirerende kurs om tilskudd og Tilskuddsportalen 12.juni kl. 18 i kommunestyresalen. Portalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen. Det er gratis å bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Kvænangen.

Her kan lag og foreninger:

• Finne tilskudd å søke på

• Lese siste nyheter om tilskudd

• Dele informasjon og lære av hverandre

• Motta viktig informasjon fra kommunen

• Få et månedlig nyhetsbrev på epost med tips om tilskudd

I kurset legger vi vekt på å bygge opp motivasjon til å søke tilskudd, og videre til å arbeide strategisk og langsiktig. Vi viser hvordan Tilskuddsportalen praktisk kan brukes som et effektivt støtteverktøy, og vi tar også opp metodikk i arbeidet og i utforming av søknader. Kurset vil kunne være aktuelt for alle som søker tilskudd.

Velkommen!