Toppbilde for Arrangementssiden

PANELDEBATT KOMMUNEVALGET 2023

Arrangør: Verddefestivalen

Beskrivelse

Leder/ordstyrer av debatten vil være Merete Jørstad
Det legges opp til ca. 45 minutter styrt debatt, før det åpnes for spørsmål fra salen i ca. 20minutter.
Aktuelle temaer for debatten:
Sentralisering
Vindkraft
Samarbeid med andre kommune
Eldreomsorg
Bruk av private tjenester
Barn og unge
Demografi
Boligpolitikk
Helsehus