Toppbilde for bedrifter

Arktisk Geotek

Tverrfaglig geologisk rådgivning

Beskrivelse

Arktisk Geotek tilbyr tverrfaglig geologisk rådgivning i forhold til løsmasser og berggrunn relatert til skredfare og sikker byggegrunn.

Selskapet fokuserer på problemstillinger tilknyttet klimaendringer med hensikt å forebygge de geofaglige aspektene relatert til samfunnssikkerhet og infrastruktur.

Facebook
Instagram