Toppbilde for bedrifter

Badderen Båthavn

Helårshavn i Badderen

Beskrivelse

Badderen båthavn er en helårshavn som ligger like ved utløpet av Badderelva.
Båthavna har 39 faste båtplasser, 7 småbåtplasser for sommersesongen og en gjestehavn med begrenset plass. Pris pr. døgn i gjestehavna er 140kr, strøm kommer i tillegg, kan betales med Vipps eller bankkonto.

Havna har også en dieselpumpe der man kan betale med bankkort.

Innbyggere bosatt i Kvænangen kommune har fortrinnsrett og fiskebåter eid av fiskere på liste B, prioriteres først deretter fritidsbåter.
Kvænangen Produkter har pr. i dag ansvaret for driften av båthavna, og foretar daglig ettersyn, rydding og enkelt vedlikehold i båthavna gjennom hele året.