Folkemøte om vindkraft: Troms Kraft og Ymber

13feb17:3020:3017:30 - 20:30(GMT+01:00) Folkemøte om vindkraft: Troms Kraft og YmberTroms Kraft og Ymber ønsker å lytte til innspill fra kommunene, reindrifta og innbyggerne før et planområde for vindkraftutbygging besluttes og utredes

Troms Kraft

Arrangement detaljer

Gjennom mulighetsstudien for kraft- og industriutvikling ønsker Troms Kraft og Ymber å lytte til innspill fra kommunene, reindrifta og innbyggerne før et planområde for vindkraftutbygging besluttes og utredes. Nå inviteres innbyggerne i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen til folkemøte.

Tidspunkt

(Mandag) 17:30 - 20:30(GMT+01:00)