PANELDEBATT KOMMUNEVALGET 2023

18jul20:0020:00(GMT+02:00) PANELDEBATT KOMMUNEVALGET 2023Valgdebatt mellom representanter fra partiene som stiller til kommunevalg i Kvænangen

Arrangement detaljer

Valgdebatt mellom representanter fra partiene som stiller til kommunevalg i Kvænangen

Leder/ordstyrer av debatten vil være Merete Jørstad
Det legges opp til ca. 45 minutter styrt debatt, før det åpnes for spørsmål fra salen i ca. 20minutter.
Aktuelle temaer for debatten:
Sentralisering
Vindkraft
Samarbeid med andre kommune
Eldreomsorg
Bruk av private tjenester
Barn og unge
Demografi
Boligpolitikk
Helsehus

Arrangør: Verddefestivalen

Tidspunkt

18. juli 2023 20:00(GMT+02:00)

Flrebrukshuset i Kvænangen

Arrangør

Verddefestivalen

Festivalen vil være en blanding av diverse aktiviteter, marked, mat og musikk. Festivalen skal være en sosial møteplattform for lokalbefolkningen og tilreisende. Ånden i Verddefestivalen er at forskjellige mennesker, kulturer, geografier og aldre skal komme sammen.

Lær mer